YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

NEDEN YİĞİT YATIRIM?

Neden Yiğit, Neden Yiğit Yatırım?

Yiğit Topluluğu, hedeflerini, insan kaynağından aldığı güçle gerçekleştiriyor. Çalışma arkadaşlarımızın sürekli gelişiminin yanında, haklarının korunması ve geliştirilmesi de temel önceliklerimizden. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin de tarafı olan Yiğit Topluluğu'nda, çalışanlar ve sendikalarla sürekli, sağlam ve yapıcı sosyal diyaloğun korunması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu amaçla, İnsan Kaynakları yapılanmasında endüstri ilişkileri yönetimi önemli bir yer tutuyor. Topluluk kapsamındaki endüstri ilişkileri anlayışının ve organizasyon yapısının çalışma arkadaşlarımıza temel yansımalarından biri, Yiğit çalışanlarının toplu sözleşme haklarına gösterilen saygıdır.

Örgütlenen farklı iş kollarındaki şirket ve işletmelerimizde toplu sözleşmeler imzalanıyor ve çalışma arkadaşlarımızın hakları ve sosyal gelişimleri bu sözleşmeler aracılığıyla korunuyor, her toplu görüşme döneminde ilerletiliyor. Ayrıca endüstri ilişkilerinin tüm Topluluk kapsamında gelişiminin sağlanması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen endüstri ilişkileri koordinasyon toplantıları ile iyi uygulamalar yaygınlaştırılıyor.

İLETIŞIM ADRESLERI

444-9-948
info@yigityatirim.com

BROOKLYN

NY 10128

İstanbul Cad. Altınova Mah.

No:428 Kat:10-11 Daire:39 Osmangazi/BURSA

İstanbul Cad. Alaşarköy Mah.

No:24
Osmangazi/BURSA