home

Yatırım

Türkiye’deki partnerlerinin yanı sıra uluslararası kurum ve firmalarla da işbirliği yapan Yiğit Yatırım, tüm iş kollarında en yeni teknolojiyi kullanan inovatif kadrolarıyla, günü takip eden değil YARINA ÖNCÜLÜK EDEN yenilikçi ve dinamik bir kurum kimliği taşımaktadır. Yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak biz, amaçlanan uzun ve kısa vadeli yatırım hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri durumlarının dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Yurtiçinde ve yurtdışında yapmış olduğumuz yatırımlar türkiye’ye katma değer katmakta ve döviz getirici çalışmalarda bulunmaktadır.

Ar-Ge

Yeni dünya düzeninin getirmiş olduğu rekabet ortamı bu alanda atılım yapmak isteyen şirketleri harekete geçirmiştir. Araştırma ve deneysel geliştirmeye olan ihtiyacı bir kez daha önemli kılmıştır. Insan aklinin sınırlarını zorlayarak fark yaratmak icin en etkili çözümdür. Yaratıcılık, yeniliklerin takibi ve bilginin genişletebilir doğası ancak sistemli ve akılcı yöntemler ile ele alındığında verimli olabilir. Firmalar düzeyinde bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak, yeni ürünlere ve yeni üretim süreçlerine zemin hazırlamak amacıyla yürütülen bu sistematik çalışma, Yiğit Yatırım’in AR-GE oluşumu tarafından belirtilen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

İnsanın kendi gerçekliği içerisinde özünden uzaklaşıp daha somut bir yaklaşımla toplumla bütünleşme eğilimi sosyal sorumluluk bilincinin topluma yerleştirilmesi için en etkili yollardan biridir. Günümüzde yeşil politikanın önemli bir misyon haline gelmesi ile birlikte toplumsal duyarlılık daha ön plana çıkmıştır. Kimi zaman ekonomik sebepler kurumsal sosyal sorumluluk önünde bir engel olasada geri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılması doğaya ve gelecek nesillere bırakılacak en iyi paylaşımdır. Yiğit Yatırım sosyal sorumluluk çalışmaları, belirtilen faaliyet alanlarında tasarlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Yiğit Holding, içimizden birini, küçük bir köyü, bir denizi, bir şehri, Türkiye’yi ve giderek evrensel kültür höyüğünü büyüten bütün sesleri ve renkleri, ulaşabildiği herkesle buluşturmak üzere yola çıktı.
Kimi zaman bir kitabın sayfaları arasında, kimi zaman müziğin büyülü evreninde, bir film karesinde, deniz                                                                                                                                                                                                           de, havada, bir tuvalde ya da CD’lere okunmuş öyküleri - romanları dinleyerek çıkacağınız düşsel bir yolculukta...
Sosyolojik bir tanımla Kültür; “insanın doğaya eklediği tüm maddi ve manevi varlıkların toplamıdır.”... Latince bir kelime olan kültür, “toprağı tarıma hazır hale getirmek” anlamına gelir. Zamanla “toprağı işlemek” tanımı, “insanı ve giderek toplumu işlemek” biçiminde yeni bir anlam kazanmıştır.
Eğer kendinizi bu hedefe yönelik bir misyona sahip hissederseniz, sualtı yaşamının zenginliğini keşfetmek ve deniz kirliliğiyle mücadele etmek yaşamınızın bir parçası olur. Yarının temiz teknolojisinin izinde denizciliğinizin yanına havacılığınızı katarsınız. Kimi zaman yol boyu gördüklerinizi fotoğraf karesinde ölümsüzleştirir, kimi zaman doğanın ya da tarihin gizemlerini bir belgesel filmde araştırırsınız. Bu da yetmez, tüm biriktirdiklerinizi milyonlarla paylaşmak üzere medya araçlarından yararlanır, televizyon kanalları açarsınız. Ülkenizi ülkelere tanıtır, insanlar arasında köprüler kurarsınız.
Yiğit Yatırım, uzmanlığına ihtiyaç duyulan bütün bu kültürel alanlarda yeni projeler geliştiriyor, dünyanın dört bir yanından farklı kurum ve kuruluşlarla uluslararası düzeyde ortak çalışmalara imza atıyor. Denizcilikten havacılığa, savunmadan uzay sanayiine, film yapımcılığından televizyon yayıncılığına, sualtı araştırmacılığına ve kentler, ülkeler bazında marka, lobi ve itibar danışmanlığına dek birçok alanda faaliyet gösteriyor.
Kültüre, sanata, doğaya, insana değer veren, emek veren, destek veren bütün kurum ve kuruluşlarla gönül bağımız, amaç ortaklığımız var. Ayrı ayrı hayata geçirdiğimiz her proje, kültür höyüğümüzü besleyen, büyüten bir yapı taşı. Gelecekte ortak projelere imza atmayı, iyiye güzele doğru birlikte yol almayı gönülden diliyoruz. İşin doğrusu, birçok projeyi hayata geçirirken bu işbirliğinin örneklerini de görmeye başladık. Bu imece, düşlerimize ve umudumuza bire bin güç katıyor. Güçlenerek gelişeceğine de inancımız tam.
Ekonomik ya da sosyal sorunların arttığı dönemlerde, kültür ve sanat alanındaki profesyonel çalışmalarımızın önemi kadar sosyal sorumluluk misyonumuzun da büyüdüğü inancındayız. Bu nedenle yarını kaygı edinen ve değiştirmeyi hedefleyen inançlı çabalarımız devam edecek.
Masalların sonunda, “gökten üç elma” düşer ama, biz bu düşsel armağanı beklemek yerine ortak aklımızla – ortak ellerimizle diktiğimiz elma ağacının meyvelerini bölüşmenin onurlu sevincini yaşamak arzusundayız. Sait Faik usta “Dünyayı güzellik kurtaracak” diyor ya... Ve biz de buna yürekten inanmışız madem, seyir defterimize ortak dileğimizi yazmanın zamanıdır artık.

Serkan Yigit

Yiğit Holding Yönetim Kurulu Başkanı

yatırım grubu

Fikirlerin yarıştığı bir çağda yaşıyoruz. Ancak iş yaşamında, doğru bir fizibiliteyle ve yeterli bir yatırımla desteklenmeyen hiçbir fikrin başarı şansı yüksek olmayacaktır. Doğru bir fikrin doğru bir yatırım kanalıyla buluşabilmesi ise şansa bırakılmayacak kadar hayati önem taşımaktadır. Yiğit Holding gerek kendi bünyesinde, gerekse Holding dışında üretilen fikirlere uygulanma olanağı tanımak amacıyla yatırım bölümünü oluşturmuş bulunuyor. Yeni ve yaratıcı fikirleri desteklemek üzere kurulan yatırım bölümü, aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir. Kendi yatırım stratejisini belirlemek dışında uluslararası projelere yatırımcı bulma hedefinde çalışmaktadır. Yiğit Yatırımın ana faaliyet alanlarından birini de “Turizm”, ``medya`` ve “sanayi” oluşturmaktadır.

medya grubu

Kitle iletişim araçlarındaki teknik gelişim ve reklam mecralarında çeşitlilik, özellikle son 20 yıl içinde medyanın gücünü kat kat artırmış bulunuyor. Yapımlar arasında değişen rekabet koşulları sonucu, teknik yeterlilik kadar yaratıcı fikirlerin ve tanıtım stratejilerinin de önemi artmış, içinde bulunduğumuz çağ “İletişim Çağı“ kavramıyla tanımlanır hale gelmiştir. Radyo ve televizyon yayıncılığı “İnternet“ teknolojileriyle güçlü bir rakip edinmiş, reklam ve halkla ilişkiler sektörü, küreselleşen dünyada sınırları zorlayan fikirlere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Yiğit Yatırım, fikirler ve stratejiler alanındaki güçlü performansıyla medya çalışmalarını başlatmış ve kısa sürede aşağıdaki faaliyet alanlarında üretime geçmiştir. ``Medya olarak biz havada, karada ve denizde faaliyet göstermekteyiz``

sanayi grubu

Uzay sanayii, 20. yüzyılın başlarında roket teknolojisinin geliştirilmesi ve ilk yapay uydu olan Sputnik-I’in fırlatılması ile başlamış, ülkelerin artan istihbarat ve iletişim ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen füze ve uydu teknolojileriyle uluslararası bir yarışa dönüşmüştür. Yiğit Yatırım, uzay teknolojisi alanındaki uluslararası işbirliği ağıyla, iddialı bir sanayi grubunun girişimciliğini üstlenmiştir.
Havacılık sektörünün geldiği nokta ülkelerin kalkınmışlık kriterlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Zaman ve hız faktörünün değerli hale gelmesi, iş dünyasından turizme, acil sağlık ulaşımından habercilik sektörüne dek birçok alanda hava taşımacılığına yönelik ilgi ve talebi artırmaktadır. Bu gelişime katkı sağlayan Yiğit Yatırım, havacılık sektöründe birçok faaliyetler göstermektedir.
Savunma sektörü, dünya çapında yaklaşık 1,5 trilyon USD tutarında yıllık üretim hacmine ulaşmış bulunuyor ve sürekli büyüyor. Son yıllardaki Türk savunma sektörü, gereksinimlerinin yaklaşık % 45’lik bölümünü yerli firmaların üretimiyle karşılıyor. Bu firmaların, gelecekte daha da önemli başarılara imza atacağı kuşku götürmez. Sektörün önemli oyuncuları arasında yer almak üzere yola çıkan Yiğit Yatırım, savunma sanayi alanında, birçok faaliyetler göstermektedir.
Denizcilik, ülkelerin dünyaya açılımına ve sosyoekonomik entegrasyonuna olanak sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Denizcilik sektörünün artan dünya nüfusu için önemli bir gıda, endüstriyel ürün ve istihdam kaynağı olduğu gerçeğinden hareket eden Yiğit Yatırım, bu alanda birçok faaliyetler göstermektedir. Gemicilik sektoru, dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlar yapılması, dış ticaret taşımalarında denizyolu payının yükseltilmesi, deniz turizmi, yatçılık ve balıkçılığın geliştirilmesi, bu sektöre yapılan doğrudan yatırımlarla ve yan sanayi yatırımlarıyla mümkün olabilecektir. Bu bilinçle denizcilik ve gemicilik sektörüne yatırım yapan Yiğit Yatırım, birçok faaliyet göstermektedir.

turizm grubu

Dünyada, seyahat endüstrisi olarak tanımlanan turizm, 2000 yılının sonunda 690 milyon turiste ve 470 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşmıştı. Geçen 14 yıl sonunda, bu rakam üç katına çıktı ve 1.2 trilyon dolara yaklaştı.
Türkiye’de, yine 2000’li yılların başında 10 milyon olan sayısı, 14 yılda 25 milyona yükselmiş, turizm gelirleri ise 3 kat artarak 30 milyar dolara ulaşmıştır. Turizm sektörü, aynı zamanda 40’a yakın yan sektör için de vazgeçilmez bir çalışma alanı Dünya ekonomilerinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturan turizmin, 2020 yılında 2 trilyon dolarlık gelir düzeyine ulaşacağı öngörülüyor.
Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı bir araştırmaya göre, 21. yüzyılda değişen turist profili ve bu profile uygun talebin karşılanabilmesi için turistik bölgelerin yatırım politikalarını yeniden gözden geçirmeleri, pazarlamada kullanılan teknikleri değiştirmeleri ve yeni tanıtım araçları geliştirmeleri gerekiyor.
Ülkelerin turizm potansiyeline yönelik kalıcı tercihlerin oluşturulması, turizm ekonomisini ulusal gelirin gözde unsuru olarak değerlendiren her destinasyon için zorunlu. Turizm sektöründe yaşanan tatlı rekabet dahilinde, dünyadaki tüm destinasyonlar için geçerli paylaşım pastasındaki dilimlerin büyümesi ise, sağlıklı bir hedef kitle analizine, bu analize dayalı stratejik planlamaya ve sonuçta, amaca uygun ürün ve tanıtım materyalleri bütününe bağlanıyor.

destek hizmetleri grubu

Yiğit Yatırım Destek Hizmetleri Grupları, bir yandan bütün firma yapılaşmalarına danışmanlık, araştırma, eğitim ve sosyal sorumluluk alanında hizmet verirken, diğer yandan firmamız dışındaki ilgili tüm sektörlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

sosyal grubu

Insanin kendi gerçekliği içerisinde özünden uzaklaşıp daha somut bir yaklaşimla toplumla bütünleşme eğilimi sosyal sorumluluk bilincinin topluma yerleştirilmesi için en etkili yollardan biridir. Günümüzde yeşil politikanin önemli bir misyon haline gelmesi ile birlikte toplumsal duyarlılık daha ön plana çıkmıştır. Kimi zaman ekonomik sebepler kurumsal sosyal sorumluluk onunde bir engel olasada geri donusum ve kaynaklarin verimli kullanilmasi dogaya ve gelecek nesillere birakilacak en iyi paylasimdir.
Sosyal sorumluluk misyonunu bu bilinçle tanımlayan Yiğit Yatırım, sualtı projeleri başta olmak üzere kendi bünyesinde hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, farklı alanlarda ortak projelere de imza atmaktadır. “Bambu” adı altında markalaştırılan Yiğit Yatırım sosyal sorumluluk çalışmaları, belirtilen faaliyet alanlarında tasarlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Ayni zamanda Yiğit Yatırım Başkanı Serkan Yiğit`in, kişisel tutkusu olan fotoğrafçılık sanatını dünyanın dört bir yanından usta fotoğrafçılarla buluşarak profesyonel bir performansa dönüştürüyor.

Mr. Smith

Creators

2021 / Mayıs / 12

İçerik üreticisi olarak çıktığım bu yolda Creeators firmasının kurduğu stüdyolar ile birlikte profesyonellik ile yönettim. Aldığım eğitimler ile birlikte her geçen gün kendimi geliştirdiğim dünyanın içersinde kayboldum.

Elif S.

Mr. Smith

Noel Baba

2021 / Nisan / 4

Tüm dünyada St. Nicolas olarak bilinen namı değer Noel Baba popüler kültürde yanlış tanıtılmaktadır. Yiğit Grup şirketi, gerçekleri Demreden gün yüzüne çıkarmak için belgesel ve kitap çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.

Berke G.

BİZİM YARINIMIZ BUGÜN!
BİZİM YAPILAŞMAMIZIN ÜZERİNDE GÜNEŞ HİÇ BATMAZ...

Markalarımız

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

İletişim Adresleri

444-9-948
info@yigityatirim.com

Brooklyn

NY 10128

İstanbul Cad. Altınova Mah.

No:428 Kat:10-11 Daire:39 Osmangazi/BURSA

İstanbul Cad. Alaşarköy Mah.

No:24
Osmangazi/BURSA